VÅRKURSER 4 ggr  450kr

Barndans 5-6 år

tisdag 14 maj 17.00-17.45
torsdag 16 maj 1700-17.45
tisdag 21 maj 17.00-17.45
torsdag 23 maj 17.00-17.45
Lärare Helena Gatzioura

Barnbalett 6-8 år

måndag 13 maj 18.00-18.45
onsdag 15 maj 18.00-18.45
måndag 20 maj 18.00-18.45
onsdag 22 maj 18.00-18.45
Lärare Malin Johanson

Klassisk Balett 8-10 år nyb

måndag 13 maj 18.45-19.30
onsdag 15 maj 18.45-19.30
måndag 20 maj 18.45-19.30
onsdag 22 maj 18.45-19.30

Lärare Malin Johanson

Streetfusion 8-10 år nyb

tisdag 14 maj 17.30-18.15
torsdag 16 maj 17.30-18.15
tisdag 21 maj 17.30-18.15
torsdag 23 maj 17.30-18.15

Streetfusion 11-15 år nyb

tisdag 14 maj 18.15-19.00
torsdag 16 maj 18.15-19.00
tisdag 21 maj 18.15-19.00
torsdag 23 maj 18.15-19.00

Lärare Christopher Wallensäter